کسب عنوان برتر اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بخش کنترل و بازرسی کشتی ها

//کسب عنوان برتر اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بخش کنترل و بازرسی کشتی ها

کسب عنوان برتر اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بخش کنترل و بازرسی کشتی ها

کسب عنوان برتر اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بخش کنترل و بازرسی کشتی ها
از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عنوان اداره کل نمونه در بخش کنترل و بازرسی کشتی ها معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت: یکی از رسالت های مهم این اداره کل در حوزه دریا و دریانوردی، نظارت بر رعایت کنوانسیون های دریایی و پیاده سازی دستور العمل ها و استانداردهای بین اللملی است.

محمد راستاد افزود: در همین راستا، بخش کنترل و بازرسی کشتی های این اداره کل با عملکرد خوب خود در خصوص نظارت مستمر و دقیق بر وضعیت فنی و ایمنی کشتی ها، رعایت دستورالعمل های کنترل و بازرسی شناورها، شناسایی شناورهای غیر استاندارد و ممانعت از ورود آنها به بنادر، به عنوان کنترل و بازرسی نمونه در میان بنادر کشور معرفی و از سوی معاونت دریاییِ سازمان بنادر و دریانوردی مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از خدمات ارزنده افسران کنترل و بازرسی خاطر نشان کرد: آمارهای یک سال گذشته، موید این مطلب است که بخش کنترل و بازرسی کشتی ها در این اداره کل نظارت دقیقی بر وضعیت فنی و ایمنی شناورهای متردد به بنادر استان بوشهر داشته است.

گفتنی است، کنترل و بازرسی کشتی ها یکی از روش های شناخته شده برای نظارت بر وضعیت فنی و ایمنی کشتی ها، شناسایی شناورهای غیر استاندارد و جلوگیری از تردد آنها است که بر اساس آن یک کشور می تواند به اجرایی نمودن کنوانسیون ها، قوانین و دستورالعمل های بین المللی مرتبط با ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در آب های تحت حاکمیت خود اقدام نماید. همچنین کشورها مجاز هستند رعایت الزامات کنوانسیون های دریایی همچون سولاس، مارپل و خط شاهین را بر روی کشتی ها بررسی نموده و در صورت عدم رعایت آنها، اقدامات بازدارنده و اصلاحی را اجرا کنند. 

  

لوح تقدیر کنترل و بازرسی کشتی ها

| 1399/5/1 10:29:19 خرداد 28ام, 1397|گواهینامه ها|0 نظر

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید